Paradox Jazz Orchestra logo B&W kleiner

Stichting Paradox Jazz Orchestra

Codes

De stichting Paradox Jazz Orchestra volgt de Governance Code Cultuur, Code diversiteit & inclusie en de Fair Practice Code. Het orkest voert een actief beleid om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen en heeft een vertrouwenspersoon.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid: Het PJO kent een platte beloningsstructuur, alle orkestleden ontvangen dezelfde gage. Enkel de gage van de artistiek leider is 20% hoger. Stafmedewerkers ontvangen een gage dat marktconform is, afgeleid van de CAO Muziekensembles. 

Het PJO heeft als doel de gage voor musici in 2025 te laten groeien naar €350,- per concert en €175 per repetitie.

Beloningsbeleid